Државном дата центру у Крагујевцу компанија TÜVIT свечано је данас, у Београду,  уручила сертификат, према стандарду ЕN 50600 за испуњавање највишег нивоа поузданости, сигурности и ефикасности чувања опреме и података – сертификат за класу 4.