Канцеларија за ИТ и еУправу континуирано унапређује број и квалитет електронских услуга које нуди грађанима и привреди како би јавна управа била што више доступна, у сваком тренутку и са било ког места, а ставови и мишљења корисника у различитим истраживањима које се редовно спроводе представљају основ за даљи развој и унапређење услуга на Порталу еУправа.