Влада Србије донела је Уредбу (05 Број: 110-7109/2017, 27. јула 2017. године) о формирању Канцеларије за информационе технологије и електронску управу.