Директор Канцеларије за информационе технологије и еУправу Доц. др Михаило Јовановић присуствовао је данас састанку Савета за еУправу који је основала Национална алијанса за локални економски развој НАЛЕД. Савез за е-управу је ново радно тело НАЛЕД-а формирано у циљу дефинисања препорука привреде за унапређење пословног окружења у Србији кроз развој електронске управе и електронских сервиса. У Савез је укључено 20 реномираних чланица НАЛЕД-а.