Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu obezbedila je implementaciju i integraciju centralnog „CRM“ sistema i multikanalnog komunikacionog sistema zainteresovanim korisnicima, a ovim putem vas pozivamo da se prijavite i budete jedan od 30 korisnika koji će putem mogućnosti koje nudi ovaj sistem unaprediti svoju dosadašnju komunikaciju sa građanima.

Korisnici sistema mogu biti opštine, gradske opštine ili gradovi, lokacije u Srbiji.

Sistem omogućava primanje i slanje informacija putem različitih kanala komunikacije (elektronska pošta - email, telefon, SMS poruka, pisarnica - dokument, glasovna poruka van radnog vremena, smart phone aplikacija), kao i mogućnost praćenja toka predmeta, hronološki pregled odgovora svih službi koji se bave rešavanjem predmeta, mogućnost prepoznavanja i umrežavanja svih predmeta jednog klijenta, kreiranje izveštaja po velikom broju kriterijuma, automatsko kreiranje predmeta, kao i mnoge druge opcije koje pojednostavljuju rad sa klijentima putem kreiranja jasnih procedura za prijavu i rešavanje problema građana.

Svih 30 sistema će biti integirsani sa postojećim sistemom za brigu o korisnicima (CRM i tiketing) koji Vlada Republike Srbije koristi za komunikaciju sa građanima i ministarstvima. Sajt Vlade Republike Srbije biće „front” navedenog sistema.

Pored implementacije i integracije omogućena je i tehnička podrška u garantnom roku.

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu će odabrati 30 korisnika kojima će integrisati kompletno softversko rešenje, pri čemu celokupne troškove implementacije snosi Kancelarija.

 

Prijava se vrši putem imejla: kancelarija@ite.gov.rs 

Rok za podnošenje prijave 30. novembar 2020. godine.