Građanima Srbije od danas je dostupna mobilna aplikacija „Moj EU DZS“ za čuvanje Digitalnih zelenih sertifikata koji su EU kompatibilni.