Direktor Kancelarije za IT i eUpravu dr Mihailo Jovanović i predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević danas su potpisali Sporazum o korišćenju usluga državnih data centara, čime RIK postaje još jedan korisnik Državnog data centra u Kragujevcu.