Na Portalu lokalne poreske administracije lpa.gov.rs omogućena je nova usluga, podnošenje elektronskog zahteva i izdavanje eUverenja o izmirenim poreskim obavezama i zaduženjima po osnovu poreza na imovinu, kao i lokalnih taksi i naknada iz nadležnosti lokalne poreske administracije. Ova usluga je trenutno dostupna u 37 lokalnih poreskih administracija, a očekuje se da će u narednom periodu i ostale lokalne samouprave pružiti ovu mogućnost svojim sugrađanima.