I Organ u kome se popunjavaju radna mesta: 
Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Beograd, Katićeva 14-16. 
 
II Radna mesta koja se popunjavaju: