Povodom sugestija građana u vezi sa korišćenjem naprednog softvera na Portalu eUprava vezanog za čitanje teksta kao pomoć slepim i slabovidim osobama, koji u realnom vremenu prevodi napisani tekst na srpskom jeziku u govor i koji je implementiran još 2018. godine, Kancelarija za IT i eUpravu se zahvaljuje svim građanima koji daju sugestije za unapređenje.