Portal eUprava Republike Srbije, centralna tačka komunikacije građana i privrede sa javnom upravom, danas beleži dva miliona zadovoljnih korisnika.