Локална пореска администрација ЛПА

Будућност је стигла

Са четвртом индустријском, односно дигиталном револуцијом, имамо шансу да надокнадимо заостатак и ухватимо прикључак са развијеним земљама. Ова технолошка револуција фундаментално мења наше животе, она је неминовна и незаустављива. Само победничка друштва иду у сусрет променама, не зазиру од њих. Процес дигитализације побољшава стандард и квалитет живота грађана Србије. Повећава се ефикасност, смањују се трошкови и креира се нова вредност у скоро свим областима живота и рада. Процес дигитализације је најважнији катализатор иновација, конкурентности и раста.

 

Више од деценије јединице локалне самоуправе брину о порезу на имовину и другим изворним јавним приходима, у оквиру локалних пореских администрација. У току је један од најзначајних пројеката дигитализације - формирање савременог Јединственог информационог система свих локалних пореских администрација (ЛПА).

 

Нови систем ће, захваљујући централизацији података, грађанима и привреди омогућити да „на клик” виде све своје пореске обавезе на територији Републике Србије као и да електронским путем поднесу пријаву за утврђивање пореза на имовину. Иако централизован, овакав начин обраде података неће нарушити специфичност и самосталност локалних администрација, већ ће им обезбедити боље праћење и благовремено ажурирање евиденција.

 

Канцеларија за ИТ и еУправу успешно је током лета успоставила Јединствени информациони систем ЛПА у Државном дата центру и успоставила телекомуникациону мрежу по целој Србији, чиме је обезбеђен висок ниво поузданости и сигурности обраде и коришћења података, као и свеобухватно деловање читаве пореске администрације у Србији.

 

Службеници у локалним пореским администрацијама врше миграцију података и интензивно пролазе обуке за рад у новом систему. Администрацијама које су радиле у застарелим системима, прелазак на нови систем ће значити бржи, прецизнији и комплетнији рад, као и бољу наплату изворних јавних прихода.

 

Захваљујући овом пројекту, грађанима и привреди је од 1. јануара 2019. године омогућено електронско подношење пореске пријаве за утврђивање пореза на имовину и вршење увида у целокупну имовину коју имају широм Србије на „један клик”. Држави ће, кроз јединствену базу, бити омогућен ефикаснији и бржи увид у пореске обавезе физичких и правних лица не само од стране локалних пореских администрација већ и од стране Пореске управе.

 

Пројекат ЛПА је само једна карика у реализацији свеобухватног уређења система управе у електронском облику, који ће допринети и бржој и квалитетнијој реформи катастра.

 

У циљу подршке увођењу нових дигиталних сервиса еУправе и обезбеђивања уједначене примене, покренут је Контакт центар намењен пружању подршке запосленима у органима државне управе и локалне самоуправе, између осталих, и за ЛПА.