I Орган у коме се попуњаваjу радна места: 
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, Београд, Катићева 14-16.