Otpočinjanjem Projekta unapređenja usluga elektronske uprave (EDGE – Enabling Digital Governance) koji je danas zvanično predstavljen, Kancelarija za IT i eUpravu i Svetska banka zajedno pristupaju sveobuhvatnoj digitalizaciji usluga javne uprave za građane i privredu. Cilj ovog Projekta je da se u periodu od naredne 3-4 godine uspostavi takva hardverska i softverska infrastruktura elektronske uprave u Srbiji koja će omogućiti bezbedno pružanje svih usluga javne uprave putem interneta ili mobilnog telefona.