Danas je u Pokrajinskoj vladi, u cilju efikasnijeg sprovođenja Reforme javne uprave, potpisan Sporazum o saradnji između Pokrajinske vlade i Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije.