Portal eKonsultacije pušten je danas u rad kao sastavni deo portala e-Uprava, a nova platforma omogućava građanima da elektronskim putem učestvuju u procesu pripreme i usvajanja dokumenata javnih politika i propisa.