Direktor Kancelarije za IT i eUpravu, dr Mihailo Jovanović, i v.d. direktora JP „Pošta Srbije”, Zoran Đorđević, potpisali su danas sporazum koji predviđa da ovo javno preduzeće koristi usluge Državnog data centra u Beogradu i osvrnuli su se na rezultate na polju digitalizacije i zajedničkog pružanja usluga građanima.