Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nastavlja sa dobrom praksom pružanja digitalnih usluga i digitalizacijom administrativnih postupaka. Posle 22 digitalne usluge Uprave za zaštitu bilja, od danas je dostupno još 12 usluga Uprave za veterinu na Portalu eUprava. Nove elektronske usluge Uprave za veterinu, sa već postojećih 42 usluge za privredu koje su uvedene Programom ePapir na Portalu eUprava, čine tek prvi korak u dostupnosti javne uprave kroz elektronsku komunikaciju i sticanje potrebnih uslova za obavljanje delatnosti na jednostavan i brz način.