Danas je potpisan sporazum kojim je definisano smeštanje opreme i podataka Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja u Državni data centar u Kragujevcu. Tom prilikom direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu,  dr Mihailo Jovanović i direktor Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, Nebojša Tomić, obišli su prostorije data centra u kome će biti smešten informacioni sistem  CROSO, sa više od 6 miliona podataka osiguranih lica i osiguranika Republike Srbije, koji će se čuvati u skladu sa najvišim bezbednosnim i tehničkim standardima Državnog data centra u Kragujevcu.