Danas je u Kragujevcu potpisan komercijalni ugovor sa korporacijom Oracle, čime ovaj globalni IT gigant otvara prvi regionalni centar u Jugoistočnoj Evropi u Data centru u Kragujevcu. Osnivanjem regionalnog čvorišta ove korporacije, stvaraju se uslovi da korporacija Oracle, iz Kragujevca, pruža svoje usluge  u ovom delu Evrope i šire.