V.d. direktora Kancelarije za informacione tehnolohije i elektronsku upravu, Milan Latinović i v.d. komesarka za  izbeglice i migracije, Nataša Stanisavljević, potpisali su danas, u Državnom data centru u Kragujevcu Sporazum o međusobnoj saradnji obezbeđivanja infrastrukture i servisa koje nudi Kancelarija. Potpisivanju Sporazuma prisustvovao je i ministar informisanja i telekomunikacija Mihailo Jovanović.