Organ u kome se popunjava položaj:

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Beograd