eBeba

Informacioni sistem „Bebo, dobro došla na svet" počeo je sa radom u aprilu 2016. godine sa ciljem da omogući upis deteta u matičnu knjigu rođenih, prijavu prebivališta, zdravstvenog osiguranja i podnošenje zahteva za roditeljski dodatak elektronskim putem.

Lokalne samouprave imaju pravo da u okviru svojih nadležnosti uvode dodatna porodična davanja koja trenutno nisu obuhvaćena uslugom u porodilištu, osim Grada Beograda čija novčana davanja kao vid podrške porodiljama sa prebivalištem u Beogradu jesu deo usluge.

 

Propisi i uputstva: