ALIMS

Gradimo digitalno društvo

Zbogom čekanju u redovima, gužvama na šalterima ili pogrešnim brojevima telefona. Elektronska uprava vam omogućuje da veliki broj administrativnih poslova završite daleko komfornije iz svog doma, kancelarije, ili čak u pokretu, putem mobilnih uređaja, tako da vam ostaje više vremena za stvari koje su zaista bitne.

 

 

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) postavila je nove elektronske usluge na Portalu eUprave, koje su namenjene isključivo pravnim licima, a koje predstavljaju deo projekta „ePodnošenje zahteva klijenata”.

 

Razvojem farmaceutske industrije i prelaskom sa papirne na elektronsku dokumentaciju pravnim licima se omogućavaju unapređene procedure prijema zahteva.

 

Elektronski podnošenje zahteva „ePodnošenje“ omogućava veću efikasnost u poslovanju sa klijentima i dovodi do razvoja integracije eZdravstva, eUprave i eFaramcije, čime su postignute konkretne olakšice kroz smanjenje direktnih troškova, ali i uštede vremena i angažovanja resursa.

 

 Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS)

 Usluge ALIMS na Portalu eUprave

 Uputstva