Od danas je ponovo dostupna usluga osnovnih škola za upis dece na Portalu eUprava – eZakazivanje termina za upis i testiranje deteta u OŠ. Roditelji na jednostavan način, zahvaljujući ovoj usluzi, mogu da zakažu termin za upis i testiranje deteta u osnovnoj školi kojoj teritorijalno pripadaju. Prošle godine je uslugu eZakazivanja termina za upis u osnovnu školu koristilo oko 35.800 roditelja i ovlašćenih lica.