Na portalu Plati, plati.euprava.gov.rs , od sada je dostupna nova elektronska usluga „Obračun poreza na prenos apsolutnih prava u postupku prenosa vlasništva nad upotrebljivanim motornim vozilom“. Građani koji kupuju polovni motocikl, automobil, kamion ili neko drugo motorno vozilo od sada sami obračunavaju i plaćaju porez na prenos apsolutnih prava.